במהלך הטיפול אני משלב שתי גישות טיפוליות עיקריות, הגישה האקזיסטנציאליסטית (קיומית) והגישה הפסיכודינמית.
הגישה הטיפולית האקזיסטנציאליסטית, שמקורה בפילוסופיה הקיומית, בוחנת את המצוקה הנפשית ממנה סובל האדם באמצעות סוגיות קיומיות, כגון הקושי לחיות חיים אותנטיים, לקבל אחריות על הבחירות שלנו, ולמצוא משמעות בעולם. באמצעות הבנת עולמו הפנימי הייחודי של האדם, והעשרת היכולת לחיות חיים אותנטיים ומשמעותיים, משתפרת הרגשתו של האדם, וחייו הופכים לעשירים ומספקים יותר.
הגישה הפסיכודינמית עוסקת בחקירה משותפת תבניות מערכות יחסיו של האדם בהווה ובעבר, ושל הקונפליקטים המודעים והלא מודעים העומדים בבסיס המצוקה הנפשית של המטופל. ההבנה הנוצרת בנוגע לאלו, יחד עם ההקשבה האמפתית והקשר הרגשי שנוצר לאורך הזמן בין המטפל למטופל, מביאים לשיפור בהרגשתו של האדם, בתפיסתו של אדם את עצמו, ובמערכת יחסיו של האדם עם העולם.
אדם שטורם
פסיכותרפיסט בתל אביב
רח' בר גיורא 11, ת"א
054-4322155
adam.shturm@gmail.com